Súkromná materská škola ROSEMARIE

 

Zameranie

výuka v anglickom jazyku

Montessori pedagogika

podpora umeleckej kreativity

Kontakt

Mgr. Zuzana Škulcová

tel.: 0944 803 748

e-mail: riaditelka.rosemarie32@gmail.com 

Prevádzka

Pondelok .-  Piatok 

7.00h - 17.00h